Kurser/Grupper

Mindfulness-tilstande i det psykoterapeutiske rum

– Træningsforløb for psykoterapeuter og behandlere

Om anvendelse af mindfulness i psykoterapien

Adgangsvejen til det ægte i os selv er væren-tilstande, som åbner op til grundlæggende ressourcer i mennesket. Mindfulness-tilstande kan udfolde sig alle steder og ikke mindst i kontakten mellem mennesker. Begrænsningerne opstår, når kapaciteten til at fordybe og erkende væren- og essenstilstande er uintegreret. Kapaciteten som psykoterapeut til at være i denne åbne og unikke form for tilstedeværelse er en forudsætning for, at værens aspekter kan vækkes og integreres i vores klienter – nærvær ’smitter’ og åbner til det nuværende øjeblik. En psykoterapeut, der er trænet i at opfange disse øjeblikke, vil fordybe kontakten til klienten og være i stand til at støtte udviklingen af dennes værenkapacitet.

Deltagere

Uddannelsen henvender sig til psykoterapeuter samt andre behandlere, som arbejder med mennesker, der ønsker at fordybe og udvikle deres erfaringer med mindfulness og væren.

Forløbet handler om at udvikle og integrere tilstande af mindfulness og meditative kvaliteter i det terapeutiske rum samt i det personlige liv.

Kursets forløb og opbygning

På kurset lægges der vægt på, hvordan de psykiske strukturer forvrænger væren og derved slører for det liv, der opstår i nuets udfoldelse. Vi arbejder med, hvordan værentilstande skaber kontakt til den indre og ydre sansning, der er i et hvert nu, bagom de kendte selvbilleder, tilknytningsmønstre, traumer og identitet.

Du indføres i mindfulness-tilgangen med det sigte, at opøve evnen til tilstedevær både i handlinger og i ro. At leve i et værens flow indebærer mestring af din grundlæggende eksistens, så du kan agere og udtrykke dig frit, når det er naturligt og værdifuldt. Dette fokus vil være en central del af undervisningen og træningen.

Metoder og arbejdsform

I gruppen opbygges en meditativ praksis samt øvelser i nærværstræning. Der undervises i, hvordan du som behandler sammen med dine klienter kan opdage og udfolde mindfulness-kvaliteterne. Undervisningen er teoretisk og erkendende ift., hvad væren er og ikke er, men også klargørende ift., hvordan og med hvilke klienter du kan anvende meditative teknikker og værentilstande i et terapeutisk setup.

Udvikling af væren-kapacitet forudsætter træning over tid. I træningen indgår meditation, inquiry, fordybelse og processer i gruppen. Den meditative praksis bliver en del af træningsforløbet. Der undervises i at forstå forskellige tilgange til meditativ fordybelse og til at arbejde med mindfulness. I træningen vil et væsentlig fokus være bearbejdning og erkendelse af, hvad der blokerer for væren-tilstande.

PRAKTISK

Underviser: Niels Thorning

DATO, TID OG STED

14.-15. januar 2017

25.-26. marts 2017

20.-21. maj 2017

Alle dage kl. 10-17 på Havnegade 49, st. 1058 København K

TILMELDING

Tilmelding skal ske på mail:
ma@meriamal.dk eller tlf.: 26 16 61 11
Ved tilmelding betales et depositum på 1000 kr.
Ved tilmelding binder du dig til hele forløbet

PRIS OG BETALING

8500 kr. for hele forløbet.
Betaling skal ske på følgende konto
reg. nr. 3536 Konto nr.: 3121429365
Beløbet kan betales i 3 rater á 2500,- kr.

Betalingsfrister: 1/1-2017, 1/3-2017 og 1/5-2017.

MERE
Hvis du gerne vil vide mere om kurset er du velkommen til at kontakte Niels Thorning på:

Tlf.: 60 12 50 70

Mail: nielsthorning@gmail.com

Mindfullness supervision

Mindfulness trænings og supervisionsgrupper. NY GRUPPE OPSTART JAN 2016

 

Grupperne henvender sig til psykoterapeuter og behandlere der ønsker at udvikle evnen til fordybelse og integration af tilstande af mindfulness, meditative kvaliteter og væren i det terapeutiske rum og i deres personlige liv.

Tilstande af væren opstår ofte i et psykoterapeutisk forløb både i klienten, i terapeuten og i feltet i mellem dem. Evnen til udfoldelse, fordybelse, erkendelse og integration af væren og essens tilstande i klienten er afhængig af terapeutens kapacitet til at kunne bære denne åbne og unikke form for tilstedevær.

Grupprne er en træning i at erkende og erfare væren og lade denne udfolde sig i det terapeutiske rum.

Klienter er ofte fokuserede i tankerne og i bestemte krops og følelsesmønstre. Mange lever i tanker og følelsesstrukturer der forvrænger det oplevelsesmæssig univers der slører for nuets realiteter. Meditative væren tilstande skaber kontakt til den indre og ydre sansning i nuet, bagom selvbilleder og forestillinger.

Mindfulness træningen giver psykoterapeuten adgang til at støtte deres klienter i at møde deres essens bag om personlighedsstrukturen. Meditation udvikler en sansende væren i livet. Det styrker integrationen af personlige ægte livskvaliteter, som enhver indeholder.

Nærvær ’smitter’ og åbner til det nuværende øjeblik. En terapeut, der er trænet i at opfange de magiske øjeblikke, vil være fordybet i sin kontakt og være i stand til at støtte udviklingen af sine klienters væren kapacitet.

Metoder og arbejdsform

I gruppenopbygges en meditativ praksis samt øvelser i nærværs træning. Der undervises i hvordan klienterne kan opdage og møde deres mindfulness kvaliteter.

Udvikling af sin væren kapacitet som psykoterapeut forudsætter træning over tid. I træningen indgår meditation, inquiry, fordybelse, proces og supervision. Den meditative praksis bliver en del af trænings forløbet, og der undervises i at forstå forskellige meditative tilgange til at arbejde med en klient. I træningen indgår desuden bearbejdning og erkendelse af hvad der blokerer for mindfulness tilstande.

Den meditative praksis opbygges løbende under gruppeforløbet og det forventes at deltagerne afsætter tid til at praktisere. Træningen består af en meditativ egen praksis suppleret med andre øvelser

Gruppen er fortløbende og mødes en gang mådenligt fra kl.10.00 til 17.00 i Psykologhuset Vesterport, Vesterbrogade 40 4 sal 1620 København V.