Kurser/Grupper

Mindfulness i det psykoterapeutiske rum

Trænings og supervisionsgruppe forår 2021

Har du lyst til at deltage i en gruppe der arbejder med at fordybe kontakten til dig selv og dine klienter gennem meditativt og personlig fordybelse? Gruppen har fokus på at udvikle kontakten til værenstilstande Du kan udvikle din kapacitet til integrere tilstande af væren og mindfulness, i det terapeutiske rum og i dit personlige liv. 

Gruppen henvender sig til psykologer og psykoterapeuter

Væren opstår ofte i et psykoterapeutisk forløb både i klienten, i terapeuten og i feltet i mellem dem. Jeg supervisere i evnen til fordybelse, erkendelse og integration af væren og essens tilstande i klienten. Processen er dybt forbundet med terapeutens kapacitet til at kunne bære denne åbne og unikke form for tilstedevær.

Gruppes gennemgående tema er træning i at erkende og erfare væren og hvordan du kan laden dette udfolde sig i det terapeutiske rum.

I god psykoterapi er fokuset ofte på

Jeg supervisere også ud fra klienternes tilknytningsmønstre, traumer, tankestrukturer. og forestillinger. Der vil være en undersøgelse af den resonans disse psykiske strukturer giver i krops og følelsesmønstrer. 

Jeg lægger især vægt hvordan strukturerne forvrænger værenstilstande og derved slører for det liv der er i nuets udfoldelse. Supervisionen retter sig især mod hvordan værentilstande skaber kontakt til den indre og ydre sansning, der er i et hvert nu. Bagom de kendte selvbilleder, tilknytningsmønstre, traumer og identitet. 

Supervisionen fokusere især på at giver psykoterapeuten adgang til at støtte deres klienter i at møde deres essens bag om personlighedsstrukturen.

Nærvær ’smitter’ og åbner til det nuværende øjeblik. En terapeut, der er trænet i at opfange de magiske øjeblikke, vil være fordybet i sin kontakt og være i stand til at støtte udviklingen af sine klienters væren kapacitet.

Metoder og arbejdsform

I gruppen opbygges en meditativ praksis samt øvelser i nærværs træning.

Udvikling af sin væren kapacitet som psykoterapeut forudsætter træning over tid. I supervisionen indgår træningen indgår meditation, inquiry, fordybelse, proces og supervision. Den meditative praksis bliver en del af trænings forløbet.

Gruppen mødes 5 gange pr. halvår på onsdage fra kl.15.00 til 19.00 Første møde i 2020 er tirsdag den 28 januar Mødet er i Psykologhuset Vesterport Vesterbrogade 40 4 sal 1620 København V.

Prisen for en gang er kr. 700,- pr. deltager ved 6 personer. Betaling til Mobilpay 49788 eller konto 6504 3050454680. Efter at have deltaget første gang tages stilling til om man vil forsætte i gruppen. Herefter binder deltagerene sig til at blive i gruppen et halvt år af gangen. 

PearlLiving –  Udvikling af værens essens

PearlLiving er et gruppeforløb, hvor formålet er at udvikle evnen til at hvile i værens essens. Det er en søgen mod det dybeste nærvær i et hvert nu.

Gruppens fokus er at fordybe spiritualitetens udfoldelse i  hverdagslivet

Perlen symboliserer det ægte unikke, der vokser ud af de livsdilemmaer, vi lever med. PearlLiving er at integrerer spiritualiteten, i nærværet og i livsudfoldelsen, ved at udvikle evnen til at være i essens, både i ro og i aktivitet.

Tilstande af værens essens kan udfolde sig alle steder, ikke mindst i kontakten mellem mennesker. Nærvær ”smitter”, øjeblikke opstår. Et menneske, der er trænet i at være tilstede i nuet, vil udvikle nærværet til andre mennesker på et dybere niveau. 

I gruppeforløbet har vi fokus på, hvordan du forvandler blokerede forestillinger om dig selv og andre mennesker. Forestillinger som ofte begrænser essens i at strømme frit. 

Vi har alle igennem barndommen tilpasset os bedst muligt til de vilkår der eksisterede i opvæksten. Derigennem har vi alle formet en  personlighedsstruktur, der til tider forvrænger og sløre for de essentilstande der opstår i et hvert nu. Personligheden vil således ofte skygge for adgangen til det sande og ægte i os. 

I en del af forløbet indgår opbygning af en meditativ praksis. Vi indøver igennem meditativ træningen kontakt til væren. Sigtet er at styrke kapaciteten til at være tilstede i din essens i ro og i aktivitet.

Vi undersøger hvordan værens tilstande opstår via kontakt til indre og ydre sansninger. I gruppen vil et væsentligt fokus være bearbejdning og erkendelse af, hvad der blokerer for værentilstande. 

Der undervises i at forstå forskellige tilgange til essens og til at arbejde med de enkelte essens kvaliteter.

Udvikling af værens kapacitet forudsætter træning over tid. I træningen indgår også inquiry, bevægelse, personlig fordybelse og processer i gruppen.

Praktiske oplysninger 

Gruppen er en fortløbende gruppen som mødes på fredage ca. en gang månedligt. Undervisningen finder sted i København og hver mødegang forløber fra kl. 10.00 til 17.00. Sted Psykologhuset Vesterport..

Datoerne er:  Forår 15/1 – 12/2 – 12/3 – 16/4 – 21/5- 18/6 Efterår 27/8 – 24/9 – 22/10 – 19/11 2021

1 gang deltager du uden at binde dig til forløbet. Forsætter du herefter gælder tilmeldingen for halvt år af gangen (forår og efterår) Er der enkelte datoer du inden du deltager første gang, har meddelt at du ikke kan deltage, betaler du ikke for disse. 

Tilmelding til PearlLiving gruppen skal ske på mail: nielsthorning@gmail.com  eller tlf. 60125070

Pris pr. dag er 1150 kr. ved min 8 deltagere. Betaling skal ske på følgende konto: reg. nr. 6404 Konto nr.: 3050454680 eller via mobilpay 49788. Beløbet  betales pr. mødegang  en uge før gruppen mødes.