Grupper

Mindfulness trænings og supervisionsgrupper.

NY GRUPPE OPSTART JAN 2016

Grupperne henvender sig til psykoterapeuter og behandlere der ønsker at udvikle evnen til fordybelse og integration af tilstande af mindfulness, meditative kvaliteter og væren i det terapeutiske rum og i deres personlige liv.

Tilstande af væren opstår ofte i et psykoterapeutisk forløb både i klienten, i terapeuten og i feltet i mellem dem. Evnen til udfoldelse, fordybelse, erkendelse og integration af væren og essens tilstande i klienten er afhængig af terapeutens kapacitet til at kunne bære denne åbne og unikke form for tilstedevær.

Grupprne er en træning i at erkende og erfare væren og lade denne udfolde sig i det terapeutiske rum.

Klienter er ofte fokuserede i tankerne og i bestemte krops og følelsesmønstre. Mange lever i tanker og følelsesstrukturer der forvrænger det oplevelsesmæssig univers der slører for nuets realiteter. Meditative væren tilstande skaber kontakt til den indre og ydre sansning i nuet, bagom selvbilleder og forestillinger.

Mindfulness træningen giver psykoterapeuten adgang til at støtte deres klienter i at møde deres essens bag om personlighedsstrukturen. Meditation udvikler en sansende væren i livet. Det styrker integrationen af personlige ægte livskvaliteter, som enhver indeholder.

Nærvær ’smitter’ og åbner til det nuværende øjeblik. En terapeut, der er trænet i at opfange de magiske øjeblikke, vil være fordybet i sin kontakt og være i stand til at støtte udviklingen af sine klienters væren kapacitet.

Metoder og arbejdsform

I gruppenopbygges en meditativ praksis samt øvelser i nærværs træning. Der undervises i hvordan klienterne kan opdage og møde deres mindfulness kvaliteter.

Udvikling af sin væren kapacitet som psykoterapeut forudsætter træning over tid. I træningen indgår meditation, inquiry, fordybelse, proces og supervision. Den meditative praksis bliver en del af trænings forløbet, og der undervises i at forstå forskellige meditative tilgange til at arbejde med en klient. I træningen indgår desuden bearbejdning og erkendelse af hvad der blokerer for mindfulness tilstande.

Den meditative praksis opbygges løbende under gruppeforløbet og det forventes at deltagerne afsætter tid til at praktisere. Træningen består af en meditativ egen praksis suppleret med andre øvelser

Gruppen er fortløbende og mødes en gang mådenligt fra kl.10.00 til 17.00 i Psykologhuset Vesterport, Vesterbrogade 40 4 sal 1620 København V.