Kurser/Grupper

Mindfulness i det psykoterapeutiske rum

Trænings og supervisionsgruppe

Har du lyst til at deltage i en gruppe der arbejder med at fordybe kontakten til dig selv og dine klienter gennem meditativt og personlig fordybelse? Gruppen har fokus på at udvikle kontakten til værenstilstande Du kan udvikle din kapacitet til integrere tilstande af væren og mindfulness, i det terapeutiske rum og i dit personlige liv.

Gruppen henvender sig til psykologer og psykoterapeuter

Væren opstår ofte i et psykoterapeutisk forløb både i klienten, i terapeuten og i feltet i mellem dem. Jeg supervisere i evnen til fordybelse, erkendelse og integration af væren og essens tilstande i klienten. Processen er dybt forbundet med terapeutens kapacitet til at kunne bære denne åbne og unikke form for tilstedevær.

Gruppes gennemgående tema er træning i at erkende og erfare væren og hvordan du kan laden dette udfolde sig i det terapeutiske rum.

I god psykoterapi er fokuset ofte på

Jeg supervisere også ud fra klienternes tilknytningsmønstre, traumer, tankestrukturer. og forestillinger. Der vil være en undersøgelse af den resonans disse psykiske strukturer giver i krops og følelsesmønstrer.

Jeg lægger især vægt hvordan strukturerne forvrænger værenstilstande og derved slører for det liv der er i nuets udfoldelse. Supervisionen retter sig især mod hvordan værentilstande skaber kontakt til den indre og ydre sansning, der er i et hvert nu. Bagom de kendte selvbilleder, tilknytningsmønstre, traumer og identitet.

Supervisionen fokusere især på at giver psykoterapeuten adgang til at støtte deres klienter i at møde deres essens bag om personlighedsstrukturen.

Nærvær ’smitter’ og åbner til det nuværende øjeblik. En terapeut, der er trænet i at opfange de magiske øjeblikke, vil være fordybet i sin kontakt og være i stand til at støtte udviklingen af sine klienters væren kapacitet.

Metoder og arbejdsform

I gruppen opbygges en meditativ praksis samt øvelser i nærværs træning.

Udvikling af sin væren kapacitet som psykoterapeut forudsætter træning over tid. I supervisionen indgår træningen indgår meditation, inquiry, fordybelse, proces og supervision. Den meditative praksis bliver en del af trænings forløbet.

Gruppen mødes 5 gange pr. halvår på onsdage fra kl.13.00 til 17.00  i København.

Prisen for en gang er kr. 700,- pr. deltager ved 6 personer. Betaling til Mobilpay 49788 eller konto 6504 3050454680.  Efter at have deltaget første gang tages stilling til om man vil forsætte i gruppen. Herefter binder deltagerene sig til at blive i gruppen et halvt år af gangen.

PearlLiving –  Udvikling af værens essens

Tilstande af væren og essens kan udfolde sig alle steder, ikke mindst i kontakten mellem mennesker. Nærvær ”smitter”, og øjeblikke opstår og åbnes. En behandler, der er trænet i at opfange disse øjeblikke, vil kunne fordybe kontakten til klienten og dermed være med til at støtte udviklingen af dennes væren-kapacitet.

Deltagere

Gruppen henvender sig til alle der ønsker at fordybe og udvikle deres erfaringer med spiritualitet, mindfulness og væren. Forløbet handler om at udvikle og integrere tilstande af mindfulness og meditative kvaliteter i det terapeutiske rum – samt i det personlige liv.

Har du lyst til at fordybe hvordan din spiritualitet kan udfoldes i det oplevede nu. Så kunne PearlLiving måske være noget for dig. Et gruppeforløb, hvor vi har fokus på at udvikle evnen til at hvile i værens essens og søge ind i det dybeste ægte nærvær i ethvert nu.

Perlen symboliserer det ægte unikke, der vokser ud af de livsdilemmaer, vi har med os. PearlLiving er at integrerer denne unikhed i det spirituelle flov både i ro og livsudfoldelse.

Gruppeforløbet fokuserer på hvordan vi kan være i pearl essensens unikhed i vores i daglige liv. Et menneske, der er trænet i at opfange essensen i øjeblikket, vil kunne udvikle kontakten til andre mennesker på et dybere niveau, og dermed være med til at støtte udviklingen af deres væren-kapacitet.

Metoder og arbejdsformer

Der undervises i, hvordan du som behandler sammen med dine klienter kan opdage og udfolde mindfulness-kvaliteterne. Undervisningen er teoretisk og erkendende i forhold til, hvad væren er, men også praktisk og klargørende omkring, hvordan og med hvilke klienter du kan anvende mindfulness og væren-tilstande i det terapeutiske rum.

En del af træningen i forløbet er opbygning af en meditativ praksis. I indførelsen af mindfulness-tankegangen arbejder vi ved hjælp af nærværstræning med det sigte at opøve evnen til tilstedevær både i handlinger og i ro. Dette fokus vil være en central del af undervisningen og træningen. På kurset lægges desuden vægt på, hvordan psykiske strukturer kan forvrænge og sløre for det liv, der opstår i nuets udfoldelse. Udvikling af væren-kapacitet forudsætter træning over tid. I træningen indgår meditation, inquiry, fordybelse og processer i gruppen, så den meditative praksis bliver en del af træningsforløbet. Desuden vil et væsentligt fokus være bearbejdning og erkendelse af, hvad der blokerer for væren-tilstande. Der undervises altså i at forstå forskellige tilgange til meditativ fordybelse og til at arbejde med mindfulness.

Praktiske oplysninger

Gruppen er en fortløbende gruppen som mødes på fredage  ca. en gang månedligt. Undervisningen finder sted i København og hver mødegang forløber fra kl. 10.00 til 17.00 Sted og tider oplyses senere.

Første gang
1 gang deltager du uden at binde dig til hele forløbet, derefter gælder tilmeldingen for et halvt år af gangen. Tilmelding til PearlLiving gruppen sker efter aftale med Niels. Jeg kan kontaktes på mail: nielsthorning@gmail.com  eller på tlf. 60125070

Pris pr. dag er 1250 kr. Betaling skal ske på følgende konto: reg. nr. 6404 Konto nr.: 3050454680. Beløbet  betales pr. mødegang  en uge før gruppen mødes.

Om Niels Thorning

Niels Thorning er partner i Psykologhuset Vesterport, som er et professionelt hus for psykoterapi og kurser. Han har igennem mange år arbejdet med psykoterapi, supervision og med væren i psykoterapien. Niels har undervist  og trænet mange grupper, desuden uddannet psykoterapistuderende.
Niels har meditativ erfaring, der strækker sig over de sidste 30 år. Han har  grupper i Mindfulness og supervision. Niels har siden 1998 været i et meditativt/spirituelt træningsforløb i Ridhwan School ledet af A.H. Almaas i Holland, Tyskland og USA.PearlLiving – gruppe om spiritualitet og psykoterapi

Tilstande af væren og essens kan udfolde sig alle steder, ikke mindst i kontakten mellem mennesker. Nærvær ”smitter”, og øjeblikke opstår og åbnes. En behandler, der er trænet i at opfange disse øjeblikke, vil kunne fordybe kontakten til klienten og dermed være med til at støtte udviklingen af dennes væren-kapacitet.