Supervision

Supervision

Jeg tilbyder vi supervision individuelt eller i grupper.  Jeg arbejder på at udvikle, inspirere og kvalificere supervisanderne i forhold til deres faglighed og deres evne til at møde og rumme deres klienter.

Jeg  superviserer løbende grupper af psykoterapeuter, psykologer,ledere og andre faggrupper, samt sociale institutioner.

Jeg har både interne og eksterne supervisionsgrupper – og opretter gerne flere efter aftale.

Supervision er velegnet og nødvendigt i det professionelle arbejde med andre mennesker. Gennem supervision kan man videreudvikle faglige kompetencer, blive inspireret og få større bevidsthed om egne styrker og blokeringer i det faglige arbejde.

Jeg sætter altid fokus på behandlerens situation og personlige dilemmaer der opstår i relationen til klienten/borgeren. Derudover undersøges, udredes og undervises i de psykiske dillemaer der opstår og den faglighed der er i spild.

Konkret dukker behovet ofte op, når man møder problemer der virker uoverskuelige. Det kan også være, at man er blevet overoptaget af en bestemt klient eller på anden måde “ramt” i overføringen.

Mange gange viser det sig, at det ikke er sagen i sig selv, der giver problemerne, men i høj grad den personlige oplevelsen og tolkningen af den. Derfor kan det være af stor værdi at få tid og plads til at uddybe og undersøgt en situation i detaljer, så der kan komme nye synsvinkler og andre handlemuligheder frem, end dem man selv kan få øje på.