Grupper/kurser

Væren og essens. Gruppe i Nordsjælland

Gruppeforløb 1 gang om måneden kl 10-16.30

Væren og essens er et gruppeforløb der udvikler din kapacitet til at blive udadskilt fra den strøm af liv der flyder igennem dig.

Udvikling af kapaciteten til at være i væren og essens, forudsætter træning over tid. I træningen indgår også inquiry, bevægelse, kontakt til naturen, personlig fordybelse og processer i gruppen.

Værentilstande åbner til at integrere spiritualitet i din livsudfoldelse.

Værentilstande opbygger kapaciteten til at eksistere i ro og nærvær.

I væren mødes vi i en fælles søgen ind til det dybeste nærvær i et hvert nu.

Essens er aspekter af væren der manifesteres som f.eks fuldstændig grounding, total glæde, uendelig kærlighed, sand styrke, klar viljekraft, og universel stilhed.

Et væsentligt fokus vil være erkendelse og transformation af det der blokere for sansning og nysgerrighed af væren og essens.

Den største del af vores personlighed er formet som en tilpasning til de vilkår, vores liv har budt på. Vi har dannet forskellige overlevelsesstrategier for at undgå at mærke angst og smerte. På denne måde har vi alle formet en personlighedsstruktur, der til tider forvrænger og skygger for de værens- og essentilstande, der kan opstå i et hvert nu.

Det  vil både være provokerende og frigørende at ændre vaner og forestillinger, som ikke udelukkende er forbundet til overlevelses- strategier og automatiske reaktioner.

I gruppen vil vi meditere og opbygge et felt der støtter en meditativ praksis.

Praktiske oplysninger

Gruppen er en fortløbende gruppen som mødes på fredage ca. en gang månedligt. Huset vi kan være i er noget helt særligt og er beliggende i naturen smukt og stille. (se vedlagte billeder)

Adressen er: Havreholm 27. (Vej beskrivelse fremsendes på mail). Hver gang mødes vi fra kl. 10.00 til 16.30. Sted.

Fortæring:

Der sørges for vand, te, kaffe, kiks og frugt. Frokost medbringer du selv.

Mødegange:

En torsdag eller fredag hver måned januar – juni. Endelige datoer fremsendes senere. Datoer for efteråret aftales i fællesskab.

Første gang deltager du uden at binde dig til forløbet. Forsætter du herefter gælder tilmeldingen for halvt år af gangen (forår og efterår) Efter hver mødegang får du en lydfil af undervisning og meditation tilsendt.

Deltagere:

Gruppen er for dig der har arbejdet terapeutisk og/eller spirituelt. For dig der er nysgerrige i kontakt til dybere lag af bevidstheden. For dig der søger mod dybere erkendelse og længes efter at erkende dig selv i et spirituelt flow.

Jeg vil gerne have en online samtale med ansøgere som jeg ikke kender.

Tilmelding:

Skal ske på mail: nielsthorning@gmail.com  eller tlf/sms. 60125070

Pris pr. dag er 1250 Kr. Betaling skal ske på via mobilepay 49788. Beløbet  betales pr. mødegang  senest en uge før gruppen mødes.