Konsulentydelser

Personlig lederskab

Personlige udviklingsforløb – med fokus på at hjælpe den enkelte til at træde yderligere i karakter som menneske og som leder. Jeg arbejder intenst med temaer som personlig motivation og energi, mål, styrker og svagheder, balance og personlig mening, samt udvikling af selvtillid og selvværd. Jeg skaber kontakt til den virkelighed som lederen reelt oplever, og løser sammen med lederen op for det som hæmmer en øget udfoldelse af livs- og lederskabspotentiale.

  • Afklaring af her og nu-situation, mål og problemfelter.
  • Afdækning af personlige værdier og dybe drivkræfter. .
  • Tydeliggørelse af relationsfeltet mellem leder og omverden.

Fremadrettet handlingsplan og visionsarbejde.