Konsulentydelser

Personlig lederskab

Personlige udviklingsforløb – med fokus på at hjælpe den enkelte til at træde yderligere i karakter som menneske og som leder. Jeg arbejder intenst med temaer som personlig motivation og energi, mål, styrker og svagheder, balance og personlig mening, samt udvikling af selvtillid og selvværd. Jeg skaber kontakt til den virkelighed som lederen reelt oplever, og løser sammen med lederen op for det som hæmmer en øget udfoldelse af livs- og lederskabspotentiale.

  • Afklaring af her og nu-situation, mål og problemfelter.
  • Afdækning af personlige værdier og dybe drivkræfter. .
  • Tydeliggørelse af relationsfeltet mellem leder og omverden.

Fremadrettet handlingsplan og visionsarbejde.

Ledelses udvikling

Niels Thorning er asscioseret partner i virksomheden Scanlead

se nærmere http://scanlead.dk

I SCANLEAD arbejder vi med ledelsesudvikling.

Vi skaber udvikling gennem teamprocesser for Bestyrelser, Direktioner og afdelingsteams.

Vi arbejder med den enkelte leders resultatskabelse og selvudvikling gennem 1:1 leder coaching og udviklingsgrupper for ledere.

Vi arbejder med nationale og internationale organisationer, med afsæt i en skandinavisk ledelsesmodel.

Vi er en partnergruppe af erfarne procesledere og coaches som i årevis har arbejdet med lederudvikling.

Vi har skrevet bogen om »Selvværdsbaseret ledelse«, med titlen »Porten til det nye lederskab« udgivet på L&R Business.

se nærmere http://scanlead.dk